POZOVITE NAS

POZOVITE NAS

EWM APARAT ZA ZAVARIVANJE
Tetrix XQ 230 puls AC/DC Comfort 3.0 5P

EWM APARAT ZA ZAVARIVANJE Tetrix XQ 230 puls AC/DC Comfort 3.0 5P je Modularni AC/DC TIG inverterski aparat za zavarivanje. Poseduje gasno ili vodeno hlađenje i  Comfort 2.0 control, jednostavno upravljanje pomoću enkodera. Koristi se za TIG zavarivanje. 

Odlike:

 • EWM activArc i EWM spotArc bez dodatne doplate
 • TIG zavarivanje sa HF startom
 • TIG lift arc zavarivanje bez HF-a
 • Specijalni postupak AC zavarivanja za spajanje aluminijumskih ploča različitih debljina, npr. Ploča debljine 1 mm za ploču debljine 10 mm
 • Podesiv AC oblika talasa struje: sinusoidna, trapezna, kvadratna
 • Podesiva AC frekvencija između 50 Hz i 200 Hz
 • Podesiv AC balance
 • TIG automatsko pulsiranje sa automatskim određivanjem  potrebnih parametara pulsa
 • Pulsno TIG zavarivanje u Hz i kHz u rasponu do 15 kHz
 • 8 programiranih JOB-ova
 • Režim rada u dva ili četiri takta
EWM APARAT ZA ZAVARIVANJE Tetrix XQ 230 puls AC/DC Comfort 3.0 5P  poseduje jasno struktuiranu upravljačku ploču. Upravljački elementi su pojednostavljeni kako bi osnovne funkcije TIG zavarivanja bile u prvom planu.
Odlike:
 • Tačkasto zavarivanje/ tack funkcija (spot Arc/spotmatic)
 • Podesiv Up-slope/down-slope
 • Spotmatic – prepolovljeno vreme potrebno za pričvršćavanje
 • Podesiv protok pred gasa i post gasa
 • REL zavarivanje
 • Automatsko pulsiranje sa automatskim određivanjem  potrebnih parametara pulsa pri REL zavarivanju
 • Idealan za zavarivanje korena
 • Antistick funkcija
 • Sigurno, pouzdano zavarivanje vertikalno nagore i nadole
 • Podesiva struja i vreme hot start funkcije
 • Sigurno paljenje takođe i za upotrebu sa dugačkim crevima
 • Gasno hlađenje ili opciono vodeno hlađenje sa cool 40 U31 rashladnom jedinicom
 • Odlično hlađenje gorionika i samim tim smanjenje troškova za potrošni materijal zbog visokih preformansi centrifugalne pumpe i 4 litarskim rezervoarom vode
 • Ušteda energije zahvaljujući visokoj efikasnosti i stand by funkciji
 • Mogućnost povezivanja na daljinsko upravljanje i funkciju  gorionika
 • Mrežni priključak  230 V/16 A
 • Toleranicija visokog napona mreže +15%/-40% i potpuna kompatabilnost generatora
 • Zaštita od prenapona
Korpa
Scroll to Top